شماره حساب و پرداخت

cart - Copy

کارت رسالت بنام محمد حسینی :
۵۰۴۱-۷۲۱۰-۲۴۵۸-۴۳۳۷

شماره حساب بانک ملت شعبه امام رضا بنام گیلاس رایانه :
۷۳۶۱ ۹۰۲ ۴۲۳

شماره حساب بانک ملی بنام گیلاس رایانه :
حساب جاری : ۰۱۰۴۵۵۰۲۹۸۰۰۶
شماره شبا : IR-180170000000104550298006

گیلاس رایانه دارای پروانه isp به شماره 130-29-11 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نماینده رسمی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات داری مجوز PAP به شماره 3101216727 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
برخی از همکاران
  • download22
  • Untitled-2