چرا گیلاس

درسالهای اخیر شرکت های کوچک و متوسط به عنوان مولد کارآفرینی و توسعه اقتصادی درکشورهای توسعه یافته هستند . امروزه با رشد و توسعه تحقیقات آکادمیک درحوزه فناوری های نوین رویکرد جدید درامر انتقال تکنولوژی از بخش آکادمیک به بخش صنعتی بوجود آمده ا ست دراین راستا شرکت هایی با عنوان شرکت های انشعابی یا زایشی از دانشگاه ها و موسسات آکادمیک شکل گرفته اند . ازانجا که بدون گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان ونوآوران علمی و فناوری دانشجویان توانمند کشور از طریق کمک برای ایجاد محصول و خدمت از دستاوردهای پژوهشی آنها میسر نیست و با توجه به اهمیت توسعه شرکت های دانش بنیان درتوسعه اقتصادی و اشتغال زایی کشور شناسایی راهبردها و عوامل موثر درتوسعه کارافرینی و حمایت از تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان اهمیت بسزایی دارد.
لذا در این راستا شرکت گیلاس رایانه از سال ۱۳۸۰ با این اهداف والا تاسیس و تا کنون با بکار گیری ۲۰ نفر نیروی مجرب و کارآزموده از کارشناسان و کارشناسان ارشد این علم ، آماده ارایه بهترین خدمات با تضمین بهترین پشتیبانی ممکن در حوزه IT ، اینترنت پرسرعت ، شبکه و راه اندازی توپولوژی های خاص و نیز سیستمهای حفاظتی و امنیتی و نظارتی مدار بسته می باشد.

گیلاس رایانه دارای پروانه isp به شماره 130-29-11 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نماینده رسمی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات داری مجوز PAP به شماره 3101216727 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
برخی از همکاران
  • download22
  • Untitled-2